You are currently viewing Meeskonnaüritused Paintballiga

Meeskonnaüritused Paintballiga

Meeskonnaüritused Paintballiga

Meeskonnaüritused on levinud kõikvõimalikel aladel, kus inimesed igapäevaselt omavahel suhtlevad. Olgu siis tegemist töökollektiiviga, sõpruskonnaga, fännklubiga või mõne muu organisatsiooniga.

Suvepäevad, talvepäevad või teambuilding? Paintball sobib iga ürituse juurde.

Oluline on, et inimesi meeskonnas iseloomustavad ühised huvid või koos ühiste eesmärkide saavutamine.

Vähesed tegevused toovad paremini välja meeskonnavaimu, kui paintballimarkeri kätte andmine, vastasleeridesse jagamine ning luba: “TULD!”

Oleme korduvalt näinud, kuidas ka kõige tagasihoidlikum raamatupidaja muutub mängu käigus julgeks amatsooniks, kes viib enda tiimi vastu kõigi ootusi võiduka lõpuni.

Kas olete valmis enda meeskonnaliikmete uute külgede avastamiseks?

Kuidas Paintball aitab meeskonda liita?

Paintball on suurepärane lõõgastus, mis viib stressi ja mõtted igapäevatöö juurest kõrvale ning mis samas annab võimaluse kõigil meeskonna liikmetel teha koostööd uue eesmärgi nimel.

Ühe ürituse ehk mänguga osa pikkus kujuneb vastavalt mängijate soovile ja kogemusele, enamasti on selleks 3-4 tundi.

Kogu ürituse aja hulka mahuvad instrueerimine, riietumine, reeglite ja relvate tutvustamine, laadimised ja pausid puhkamiseks.

Peale kohale saabumist toimub mängu ja varustuse tutvustamine. Antakse täpsemad juhised ja loetakse ette reeglid, mida õnneks on kerge meeles pidada. Ning mängu käigus saab omal nahal tunda, miks reeglid just niisuguseks on kujunenud.

Tabamuse saamisel on tegemist pigem müksu, kui valuga. Seda ei tasu karta, kuigi paljud esmakordsed tulijad küsivad seda esimeste küsimuste hulgas.

Paintballi raundid on aeg, mil toimub lahingutegevus. Mängu oodatud kõige aktiivsem osa.

Enamasti lepitakse raundiks kokku 15 minutit, mis on piisav aeg kokkulepitud strateegia järgi tegutsemiseks, või vastasleeri üleoleku korral kiireks strateegia muutmiseks ja koheseks tulemuste saavutamiseks.

Erinevalt paljudest tegevustest annab paintballi lahing koheseid tulemusi. Näed ja tunned kiirelt, kas asjad toimivad. Või on vaja ellu viia muudatusi. Võib-olla on hädavajalik sel hetkel ise liidriks hakata ja olulised otsused vastu võtta, kuigi sul igapäevaselt seda rolli ei pruugi töö juures olla?

Läbi meeldejääva mängu ja kohese tagasiside õpivad meeskonna kõik liikmed kokku hoidmist ja tekkivate probleemide lahendamist jooksult.

Samuti on mängus tähtsal kohal meeskonna hea sisekliima loomine ja hoidmine – õppimine ja suhtlus peavad olema lõbusad.

Kas paintball sobib kõigile inimestele?

Kuuleme vahel klientidelt esmaseks küsimuseks, kas paintballi mängimiseks peavad olema eelnevad kogemused, või sportlik minevik?

Paintball sobib kõigile, kes end vahel aktiivsemalt liigutavad. Eelnevad kogemused ei ole tarvilikud. Oluline on soov kogeda midagi uut ja julgus panna end proovile uues keskkonnas koos teiste inimestega.

Kiirest jooksusammust on alati olulisem oskus valida õige hetk, mil teha see jooksusamm 🙂

Dramaatilisi kukkumisi, roomamisi ega hukkumisi kaskadööri kombel läbi mängima ei pea. Võib, loomulikult.

Paintball meeskonnaüritusena sobib väga hästi ka loomult tagasihoidlikumate inimeste kaasamiseks, kes igapäevaselt teistest üle ehk ei räägi. Kiirelt saab mängu käigus selgeks, et tulemuste saamiseks loevad teod, mitte lihtsalt hea jutt.

Mida rohkemat saaks mängult ja meeskonnaürituselt küsida?

Mida teha meeskonnaürituse päeval lisaks paintballile?

Peale paintballi mängimist sobib hea lõuna- või õhtusöök nagu kuul paintballimarkerisse

Paljud meie kliendid valivad alustada suve- või talvepäevade päeva paintballi mängimisega, seejärel üheskoos lõunatades ja saunatades. Õhtul järgneb tihti programm õhutujuhi eestvedamisel, või väljasõit huvi pakkuvasse piirkonda.

Nii saavad kollektiivi liikmed veeta aega koos, tehes erinevaid tegevusi ja tugevdades omavahelist meeskonnatunnet.

Kohe alguses pakub paintballi lahing palju emotsioone ja lugusid, mida järgnevate päevade jooksul arutada.Nii ei teki järgnevate tetevuste juures piinlikke vaikusehetki, sest kõigil on midagi tõesti põnevat jagada.

Sellised koosviibimised aitavad maandada pingeid ja murda jääd uute tiimiliikmete vahel.Samuti annavad meeskonnaüritused võimaluse näha ja avastada kaaslastes omadusi, mida igapäevastes tegemistes ei pruugita märgata.

Kõike seda paintball võimaldab. Adrenaliin ja uute teadmiste omandamine on garanteeritud!

Samuti positiivne energia, mis muudab inimesed teineteise suhtes avatumaks, tähelepanelikumaks ja hoolivamaks.

Meie juures on käinud mitmeid meeskondi, kes peale üht korraliku värvisauna üksteise vastu veelgi rohkem austust tunnevad. Just see ongi SEE, mis meeskonna sidemeid tugevdab! Miks me paintballilahinguid korraldame.

Küsige erilahendusi!

Klassikaline paintballilahing on hea valik esimeseks kogemuseks. Lisaks sellele saame aidata ka erilahendusel meeskonnaürituste korraldamisega.

Võime mängida läbi erinevaid põnevaid stsenaariumeid, näiteks pantvangi vabastamise.

Teie soovil saame mängule teha stsenaariumi ka Teie ettevõttest ja tegelikest inimestest.

Kirjutage meile ja küsige pakkumist!