Ostutingimused

Üldtingimused

1.1 Ostutingimused kehtivad Paintball24.ee veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Ossik OÜ (edaspidi Paintball24.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Paintball24.ee toodete ostmisel kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3 Paintball24.ee jätab endale õiguse teha muudatusi ostutingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Paintball24.ee veebilehel.

Müügilepingu jõustumine

2.1 Paintball24.ee müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.

2.2 Paintball24.ee ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Ossik OÜ arvelduskontole.

2.3 Paintball24.ee veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud ostutingimustega ja on nendega nõus.

Hinnad

3.1 Kõik Paintball24.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

3.2 Paintball24.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

4.1 Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: Swedbank, SEB Pank, Danske Pank, Nordea Pank, LHV või Krediidipanga pangalingiga, krediitkaardiga või ülekandega pangakontole EE391010220046511019. Makseid võetakse vastu eurodes.

4.2 Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.

4.3 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

Kohaletoimetamine

5.1 Laos olevad kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja hiljemalt järgmisel tööpäeval peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).

5.2 Järeltellimisel kaubad komplekteeritakse ning saadetakse välja 2-4 nädala jooksul peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).

5.3 Juhul kui tellimuses on nii laos olevaid kui ka järeltellimisel kaupasid saadetakse kogu tellimus korraga välja 2-4 nädala jooksul peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist).

5.4 Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Paintball24.ee’d koheselt enne kauba kohaletoomist.

5.5 Paintball24.ee on kohustatud klienti koheselt teavitama kui ilmneb asjaolusid, et Ostutingimuste punkte 5.1-5.3 ei ole võimalik korrektselt täita.

5.6 Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Paintball24.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

Tagastamisõigus

6.1 Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.2 Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

6.3 Kauba tagastamisel tuleb esitada ostuarve.

6.4 Kauba tagastamiskulud kannab klient (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@paintball24.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning tagastuse põhjust.

6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

6.7 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutamistingimuste punktides 6.1. – 6.3. toodud tingimustele, siis raha kliendile ei tagastata ning tagastatud toode jääb poe omaniku juurde hoiule.

Pretensioonide esitamise kord

7.1 Vastavalt Võlaõigusseadusele on tarbijal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

7.2 Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama paintball24.ee´d probleemist e-posti aadressil info@paintball24.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

7.3 Paintball24.ee ei vastuta:

Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.

Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.

Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

Vastutus ja vääramatud jõud

8.1 Paintball24.ee vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Paintball24.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2 Paintball24.ee ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida softair.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

Privaatsus

9.1 Paintball24.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Paintball24.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Paintball24.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

Muud tingimused

10.1 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Tarbijakaitseameti veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm on leitav vajutades järgmsel lingil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Paintball24.ee’l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.

Garantiitingimused

Paintball24.ee vahendab ostjale tootja poolt pakutavat garantiid järgnevatel tootja poolt ette antud tingimustel:

Tootja parandab omal kulul või vahetab välja tooted millel esinevad tootmisdefektid. Tootja jätab endale õiguse hinnata kas rike tuleneb tootmisdefektist ning kuulub garantiitingimustel kõrvaldamisele või mitte.

Tooted millel esinevad valest kasutusest tulenevad defektid ei kuulu garantiikorras remontimisele ega ringivahetamisele. Klient kannab toote Paintball24.ee’le garantiiremonti toimetamise kulud.